Zorgco en zorgjuf kleuters - Juf Marina
Zorgco en zorgjuf kleuters - Juf Marina
Zorg kleuter - Juf Sarah
Zorg kleuters - Juf Sarah
kleuterturnen - Juf Annelies
Zorg kleuters - Juf Annelies

Zorg 1ste en 2de leerjaar Meester Luc
Zorgco lager/zorg 3de en 4de leerjaar - Juf Caroline
Zorg 5de en 6de leerjaar - Juf Yamina
Juf Sylvia
Juf Sylvia

Kleuters:

Marina Polfliet

Sarah Sturm

Annelies De Block

 

Lager:

Luc Dhanis

Caroline De Jonghe

Yamina Nafih

Sylvia Van Hecke