Opvang

1. De opvang

De buitenschoolse opvang gaat door in onze eigen school.

Onze twee opvangjuffen Odette en Barbara staan elke dag klaar om jullie kinderen te ontvangen.

’s Morgens is er opvang van 7.00 uur tot 8.00 uur en ’s avonds van 15.55 uur tot 18.30 uur.
Leerlingen van het 2de, 3de en 4de leerjaar volgen vanaf 15.55 uur een half uurtje studie. Daarna gaan zij ook naar het opvanglokaal.
Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen vanaf 15.55 uur naar de studie tot 17 uur en daarna ook naar het opvanglokaal.
Op woensdagnamiddag is er poorttoezicht tot 12.30 uur. Daarna gaan de kinderen die nog niet afgehaald zijn naar de eetzaal. Ze eten hun boterhammen op en gaan naar het opvanglokaal. Er is dan opvang tot 16 uur.
Bij lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen kan er opvang voorzien worden op school indien er voldoende geïnteresseerden zijn.
Telefoonnummer opvang: 0478/32 99 76.

 

2. Tarief

Tarief 1: 0.50 euro per begonnen kwartier ’s morgens van 07.00 uur tot 08.00 uur en na de schooluren van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Tarief 2: 0.75 euro per begonnen kwartier na 17.30 uur en op woensdagnamiddag

 

3. Verzekering

De kinderen zijn tijdens hun verblijf op de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen via de schoolverzekering.

Onder “verblijf” dient verstaan te worden de periode die begint op het ogenblik dat het kind wordt toevertrouwd aan de begeleidster tot het moment dat het terugkeert onder de hoede van de persoon die het kind ophaalt.

 

4. Praktische afspraken

Een kind dat te ziek is om naar school te gaan, kan ook niet naar de buitenschoolse opvang komen.
Wanneer een kind na de opvang alleen naar huis mag, dienen de ouders dit op het inlichtingenformulier te vermelden.
Eventuele medicijnen dienen aan de begeleidster afgegeven te worden, samen met het attest van de dokter waarop staat dat de opvangjuf de medicijnen mag toedienen en hoe dat moet gebeuren.