Info

Kerkstraat 13
9111 Belsele
Tel. 03/772.35.12
info@sintlutgart.be

Van 8u15 tot 8u30 en van 15u30 tot 15u45 houden de leerkrachten toezicht. Dit is niet betalend.

* Kleuter en lager spelen op de 2 aparte speelplaatsen.

** Elke klas heeft 2u bewegingsopvoeding per week.

*** Tijdens de middagpauze kunnen de peutertjes, na het eten, rusten in de rustklas.

**** De opvang gebeurt op school door onze 2 vaste opvangjuffen.
Voor het tweede, derde en vierde leerjaar voorzien we een half uur studie van 15u45 tot 16u15.
Voor het vijfde en zesde leerjaar voorzien we een half uur of een uur studie van 15u45 tot 16u45.